Kost & Ernæringsforbundet

Meget mere end mad

 

En af de vigtigste veje til sundhed starter i køkkenet

 

Kost & Ernæringsforbundets medlemmer beskæftiger sig med kost og ernæring, fortrinsvist i de storkøkkener som findes på hospitaler og andre institutioner. Forbundet tilbyder bl.a. medlemmerne mulighed for at udvikle de kompetencer der er nødvendige for, at lave mad til mange.

Et af Kost & Ernæringsforbundets vigtigste initiativer, der skal vise hvad der skal til for at lave god hverdagsmad, går under betegnelsen den gode hverdagsmad. Et projekt der sætter fokus på hvor vigtigt det er, at den mad der serveres ikke blot er veltillavet, men også er afpasset den enkelte brugers behov for mængde, næringsindhold, serveringsform og andre individuelle præferencer.

Et af værktøjerne til at skabe forståelse for brugernes behov, er den kompakte og funktionelle vifte designet af Paramedia. I viften følger man de fire arketyper Marie, Hugo, David og Sara Elisabeths livshistorier, og får beskrevet de situationer hvor de er afhængige af maden fra et institutionskøkken. Med viften ved hånden bliver det lettere, at tilfredsstille brugernes behov for den gode hverdagsmad.

 

Hvis det står til Kost og ernæringsforbundet skal den gode hverdagsmad også tages alvorligt, når regionerne går i gang med at renovere og bygge nye hospitaler. Et af initiativerne der skal skabe opmærksomhed om dette ønske, er konferencen Fremtidens hospital møder den gode hverdagsmad som forbundet står bag. Paramedia designende materialet som skabte opmærksomhed om konferencen.

 

Kost og ernæringsforbundets fokus på den gode hverdagsmad har også resulteret i at forbundet tog imod opfordringen til at drive restauranten i den danske pavillion på verdensudstillingen i Zaragossa 2008. Her stod Paramedia for designet af de forskellige grafiske elementer, som formidlede konceptet bag den gode hverdagsmad til restaurantens mange besøgende fra hele verden.


Paramedia Aps | Mariendalsvej 25B | DK-2000 Frederiksberg | T +45 33 33 97 00